Loonwaarde opleiding

Word opgeleid tot loonwaardeprofessional

De landelijke methodiek per 1 juli 2021 vereist een nieuwe certificering van alle loonwaardeprofessionals. Wil je binnen jouw organisatie collega’s (opnieuw) opleiden tot die professional die alle loonwaardemetingen vakkundig uitvoert volgens de nieuwste eisen?

CompetenSYS leidt deze professionals op voor het uitvoeren van loonwaardemetingen in diverse systemen, via een gedegen programma dat aan alle eisen voldoet. Vanaf aanmelding tot aan het examen verzorgen wij het gehele traject, inclusief de certificering. Informeer naar de mogelijkheden en kosten via e-mail (info@competensys.nl) of telefoon (053 – 30 30 217).

Brede scholingsvisie

Als aanbieder van een gevalideerde loonwaardemethodiek is CompetenSYS ook verantwoordelijk voor het opleiden en certificeren van loonwaardedeskundigen. Naast de minimale vereisten vanuit het ministerie integreren we onze eigen visie in deze opleiding. Deze visie is erop gericht om zowel de belangen van de werkgever als de werknemer te behartigen, en daarnaast om simpelweg de best passende werkplek voor de werknemer te vinden of te creëren. We bieden hierbij veel aandacht aan de ontwikkelkansen van de werknemer en de passendheid van de plaatsing. We merken dat door dit inzicht het draagvlak van de uitkomst wordt vergroot. Loonwaarde is tenslotte méér dan een percentage of bedrag…

Gedegen opleidingsprogramma

De eisen voor certificering van loonwaardedeskundigen zijn landelijk bepaald. Kennis, vaardigheid & houding zijn de pijlers van deze opleiding. Kennis behandelen we tijdens twee trainingssessies die we toetsen met drie casussen. Na ‘kennis’ volgen ‘vaardigheid & houding’ met hierbij veel aandacht voor de praktijk. Onze eigen ervaring met duizenden metingen vertaalden we naar levendige en herkenbare praktijksituaties. Onder begeleiding van een CompetenSYS-mentor verrichten deelnemers vervolgens twee metingen waarbij we uitgebreid ingaan op de uitkomst en feedback geven. Op basis hiervan volgt deelname aan het examen dat een onafhankelijke, niet aan CompetenSYS verwante partij afneemt.

Onafhankelijke certificering

CompetenSYS stoomt de professional klaar voor zijn examen, maar vooral voor het betrouwbaar en kundig afnemen van alle loonwaardemetingen die daarna zullen volgen. Iedere gecertificeerde deelnemer wordt automatisch opgenomen in het landelijke loonwaarderegister. De uiteindelijke certificering wordt uitgevoerd onder auspiciën van het AKC en het ministerie, maar door CompetenSYS verzorgd als onderdeel van onze opleiding.

Stappen van de opleiding

1. Toelatingstest
2. Theorie
3. Praktijk
4. Examen

Onze loonwaarde trainers

Nienke

Jolijn

Wij werken voor:

Meer weten over opleidingen? Neem contact op