Onze loonwaardeprofessionals staan in de startblokken! Laat werknemers en werkgevers niet wachten. CompetenSYS biedt de meeste ervaring en snelle capaciteit voor het uitvoeren van betrouwbare loonwaardemetingen: 100% volgens de landelijke uniforme methodiek waarvoor ons team loonwaardeprofessionals opnieuw is gecertificeerd. Ook voor het certificeren van nieuwe loonwaardedeskundigen biedt CompetenSYS een compleet verzorgd opleidingstraject. Neem voor meer informatie contact met ons op.

  Over loonwaardeprofessionals

  Soms heb je snel capaciteit of extra mankracht nodig voor je loonwaarde metingen: door een piek in de aanvragen, verlopen contracten, verloop in je eigen loonwaardeprofessionals of een te hoge belasting van je professionals die de loonwaarde metingen ‘erbij’ doen. In al die gevallen schakel je de loonwaardeprofessionals van CompetenSYS in. Een betrouwbare partij die aan de wieg stond van de landelijke, uniforme methodiek die nu geldt. Een partij die jarenlange ervaring heeft met duizenden loonwaarde metingen. En last but not least: één van de weinige partijen in Nederland die beschikt over een geavanceerd, geïntegreerd systeem waarmee je voor zowel de werknemer als werkgever het maximale haalt uit elke meting.

  100% betrouwbaar loonwaarde meten

  Loonwaarde is voor ons geen modewoord. Al ruim 15 jaar voeren we duizenden loonwaardemetingen uit door heel Nederland. Onze gevalideerde methodiek en aanpak ontwikkelden en verfijnden we in de loop der jaren en is altijd gedragen door gemeenten, SW-bedrijven, werkgevers en werknemers. Dat de nieuwe, landelijke uniforme methodiek vrijwel gelijk is aan de methodiek die we al jarenlang hanteerden, geeft vertrouwen. Kiezen voor loonwaarde metingen door CompetenSYS is kiezen voor bewezen betrouwbaarheid en breed geaccepteerde uitkomsten die 100% voldoen aan de norm.

  Unieke gecombineerde aanpak

  Onze bewezen betrouwbaarheid doet ertoe. Met loonwaardemetingen zijn immers persoonlijke en financiële belangen gemoeid. Tegelijkertijd is de herkenbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk essentieel, voor zowel de loonwaarde-professional, werkgever als werknemer. Uniek aan onze aanpak is de ideale combinatie van de door het Ministerie gepropageerde taak-functieanalyse (meten op tempo, kwaliteit en netto werktijd) met gemeten competenties en het gedrag van werknemers op hun werkplek. Dé essentie van loonwaardemetingen volgens ons: betrouwbaar meten op output, ontwikkelen op competenties.

  Volledig ontzorgd loonwaarde uitvoeren

  Ons professionele team gecertificeerde met loonwaardespecialisten staat in de startblokken. Wij ontzorgen iedere klant volledig bij het uitvoeren van de gevraagde loonwaardemetingen: van de planning, afstemming en zelfsturing tot het werkplekbezoek en interview met werkgever en werknemer. Het complete loonwaarderapport inclusief gerichte, concrete adviezen leveren we ook kant en klaar op.

  Snel schakelen

  Doordat wij beschikken over ons eigen, zeer ervaren team met loonwaardeprofessionals, schakelen wij snel. Als een situatie of klant hierom vraagt, kunnen we de gevraagde metingen binnen een korte termijn uitvoeren. Via het systeem dat de organisatie gebruikt of ons CompetenSYS-systeem. Natuurlijk altijd met behoud van de kwaliteit waar we voor staan en in nauwe afstemming met de opdrachtgever en/of eventuele loonwaardeprofessionals in de organisatie

  Loonwaardeprofessionals opleiden

  De landelijke methodiek per 1 juli 2021 vereist een nieuwe certificering van alle loonwaardeprofessionals. Wil je binnen jouw organisatie collega’s (opnieuw) opleiden tot die professional die alle loonwaardemetingen vakkundig uitvoert volgens de nieuwste eisen? CompetenSYS leidt deze professionals op voor het uitvoeren van loonwaardemetingen in diverse systemen, via een gedegen programma dat aan alle eisen voldoet. Vanaf aanmelding tot aan het examen verzorgen wij het gehele traject, inclusief de certificering. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

  Wil jij als loonwaardeprofessional ons CompetenSYS-team versterken? We horen het graag van je via info@competensys.nl. We verzorgen een gedegen opleiding- en certificeringstraject en bieden je een prettige, leerzame werkomgeving bij onze groeiende organisatie.

  Brede scholingsvisie

  Als aanbieder van een gevalideerde loonwaardemethodiek is CompetenSYS ook verantwoordelijk voor het opleiden en certificeren van loonwaardedeskundigen. Naast de minimale vereisten vanuit het ministerie integreren we onze eigen visie in deze opleiding. Deze visie is erop gericht om zowel de belangen van de werkgever als de werknemer te behartigen, en daarnaast om simpelweg de best passende werkplek voor de werknemer te vinden of te creëren. We bieden hierbij veel aandacht aan de ontwikkelkansen van de werknemer en de passendheid van de plaatsing. We merken dat door dit inzicht het draagvlak van de uitkomst wordt vergroot. Loonwaarde is tenslotte méér dan een percentage of bedrag…

  Gedegen opleidingsprogramma

  De eisen voor certificering van loonwaardedeskundigen zijn landelijk bepaald. Kennis, vaardigheid & houding zijn de pijlers van deze opleiding. Kennis behandelen we tijdens twee trainingssessies die we toetsen met drie casussen. Na ‘kennis’ volgen ‘vaardigheid & houding’ met hierbij veel aandacht voor de praktijk. Onze eigen ervaring met duizenden metingen vertaalden we naar levendige en herkenbare praktijksituaties. Onder begeleiding van een CompetenSYS-mentor verrichten deelnemers vervolgens twee metingen waarbij we uitgebreid ingaan op de uitkomst en feedback geven. Op basis hiervan volgt deelname aan het examen dat een onafhankelijke, niet aan CompetenSYS verwante partij afneemt.

  Onafhankelijke certificering

  CompetenSYS stoomt de professional klaar voor zijn examen, maar vooral voor het betrouwbaar en kundig afnemen van alle loonwaardemetingen die daarna zullen volgen. Iedere gecertificeerde deelnemer wordt automatisch opgenomen in het landelijke loonwaarderegister. De uiteindelijke certificering wordt uitgevoerd onder auspiciën van het AKC en het ministerie, maar door CompetenSYS verzorgd als onderdeel van onze opleiding.

  Ik wil graag meer informatie

   Wat klanten over ons zeggen

   Snel betrouwbare capaciteit voor loonwaardemetingen

   Onze loonwaardeprofessionals

   Nienke Loonwaardeprofessional

   Jolijn Loonwaardeprofessional

   Dorien Loonwaardeprofessional

   Kevin Accountmanager

   Wij werken voor:

   Veelgestelde vragen

   Wat meten jullie bij een loonwaardemeting?

   Wij meten alle door het ministerie verplichte eisen die horen bij een loonwaardemeting. Die eisen zijn nieuw per 1 juli 2021 en vertaald naar een uniforme loonwaardegids. Hiermee is de loonwaarde teruggebracht naar de essentie: een economische meting van de prestatie die de werknemer levert op de werkvloer, ten opzichte van een gezonde/reguliere werknemer. De basisingrediënten van onze metingen zijn een taak-functieanalyse en een meting op tempo, kwaliteit en netto werktijd. Die meting doen we aan de hand van een gedegen onderzoek op de werkplek inclusief een interview met zowel werkgever als werknemer.

   Doen jullie loonwaardemetingen ongeacht welke systemen we gebruiken?

   Dat klopt, we zijn voldoende ervaren om loonwaardemetingen te verrichten in alle gangbare systemen. Dit vormt dus geen belemmering om ons in te zetten!

   Hoe snel gaan metingen via jullie?

   De meeste metingen plannen we binnen 1 week in en ronden we binnen 3 weken af. De snelheid bepalen niet alleen wij maar alle partijen samen. Bovendien doorloopt iedere loonwaardemeting vaste stappen die tijd kosten.

   Wat wordt er van de werkgever gevraagd?

   We vragen werkgevers mee te doen aan een interview en sturen hen voorafgaand een vragenlijst toe. Het betrekken van werkgevers is een belangrijke succesfactor voor een betrouwbare en geaccepteerde uitkomst van de loonwaardemeting. Ze geven keer op keer aan dat zij door het invullen van de vragenlijst pas echt een beeld krijgen van de loonwaardemeting. Die vragenlijst is kort en volgens de uniforme landelijke richtlijn. Ondanks hun vaak volle agenda’s bereiden werkgevers zich op deze manier snel en goed voor. We bevragen werkgevers over de functie van de werknemer, de taken die deze uitvoert, zijn/haar functioneren en of er binnen het bedrijf vergelijkbare ‘normfuncties’ zijn. De ingevulde antwoorden landen automatisch in de systeemomgeving waarin de loonwaardemeting wordt uitgevoerd.

   Wat leveren jullie op na een meting?

   CompetenSYS levert minimaal alle volgens de uniforme methodiek verplichte rapportages. Ons uitgebreide systeem voegt daar moeiteloos extra opties aan toe: deskundigenrapportage, ontwikkeladvies, werkplekanalyse en subsidieberekening volgens de richtlijnen van de website ‘samen voor de klant’.

   Verzorgen jullie de planning?

   Als ervaren loonwaardespecialist ontzorgt CompetenSYS haar klanten volledig bij metingen. We verzorgen wij de gehele planning en alles wat daarbij komt kijken. Hier hebben we alles voor in huis.

   Neem contact op